Oltcit - Technické informace - karburátor

 

 

Nastavení karburátoru:

Motor pro vozidlo OLTCIT vznikl v době kdy se ještě tak důsledně nedbalo právě na sledování spotřeby pohonných hmot a kritériem pro hodnocení automobilu potenciálními zákazníky byla jeho dobrá akcelerace a dostačující výkon motoru. Naopak dnes se snažíme o dosažení úspory paliva. A tak první co udělá majitel vozidla, když se mu spotřeba nezdá je to, že vezme šroubovák a začne seřizovat karburátor. Tento postup však není zcela správný. Karburátor je dosti komplikované zařízení a pro jeho seřízení nutně potřebujeme některé speciální přípravky a přístroje. Kvalitní seřízení by vždy měl provést značkový servis a to jak na spotřebu paliva tak hlavně na dodržení emisních limitů.

Správné seřízení a nastavení karburátoru má spolu se seřízeným zapalováním také vliv na snadné spouštění motoru.

Jak správně postupovat

Při studeném motoru nejprve úplně vytáhneme sytič a bez dotyku na pedál plynu zapneme spouštěč až do rozběhnutí motoru. Motor pak necháme chvíli běžet bez přidání plynu a postupně podle ohřevu motoru sytič stlačujeme zpět. Při teplotách okolí pod bodem mrazu usnadníme spouštění motoru tím, že vyšlápneme spojku kterou po spuštění motoru necháme vypnutou ještě pár sekund. Teplý motor startujeme tak, že nejdříve pomalu stlačíme na doraz plynový pedál a držíme jej až do nastartování motoru. Pokud se nám nepodaří motor spustit na první pokus, držíme pedál plynu stále stlačený a po několika sekundách pokus o spouštění opakujeme.

Popis seřizovacích úkonů začneme seřízením a kontrolou hladiny paliva v plovákové komoře. Sejmeme víko karburátoru (pozor na těsnění). Víko obrátíme tak, aby unášecí páčka plováku ležela na jehlovém ventilu a uzavírala jej. Odměříme vzdálenost mezi těsněním a osou plováku, která má být 19 ± 1 mm. Odchylku lze upravit přihnutím plováku viz obr. 1.

Seřízení spouštěcího zařízení

K seřízení spouštěcího zařízení je nutná demontáž karburátoru z motoru. Při spouštěcí poloze přívěry (plně uzavřená) musí být pootevřena škrtící klapka karburátoru tak, aby vzdálenost mezi její hranou a stěnou hlavního kanálu 1 stupně byla 1,25 ± 0,2 mm. Seřízení uskutečníme na spojovací tyčce ovládání spouštěcího zařízení. Polohu přívěry (její pootevření) po „naskočení motoru“ získáme pomocným zdrojem podtlaku ,který se připojí na těleso membrány spouštěcího zařízení. Při podtlaku 35 kPa má být vzdálenost přívěry od víka 3,6 ± 0,3mm viz obr. 2. Po zpětné montáži karburátoru na motor se překontrolují obě polohy uzavřené i plně otevřené přívěry.

Seřizování běhu naprázdno

Běh naprázdno zásadně seřizujeme na provozně prohřátém motoru při optimálně seřízené zapalovací soustavě a zasunutém sytiči. Výše otáček běhu naprázdno (900 až 950 ot/min) se seřizuje tzv. šroubem přídavného vzduchu (špv) umístěným na víku karburátoru viz obr. 3. Kvalita směsi pro běh naprázdno se seřizuje šroubkem bohatosti směsi (šv), který je umístěn v přírubě karburátoru. Bohatost směsi seřizujeme při současném připojení analyzátoru výfukových plynů na hodnotu CO = 1-2,5 %. Seřízené hodnoty otáček a CO při běhu naprázdno se kontrolují po krátkodobém běhu motoru bez zatížení přibližně na 3 000 ot/min. Šroubek bohatosti směsi je na karburátoru po seřízení zakryt černou záslepkou.

Seřízení progrese běhu naprázdno

Zkouška progrese běhu naprázdno, t.j. plynulosti při zvyšování otáček běhu naprázdno pootevíráním škrtící klapky karburátoru bez zatížení motoru, dává představu o plynulé návaznosti systému běhu naprázdno na systém hlavní. Charakterizuje provedení přechodových otvorů, nastavení škrtící klapky karburátoru vůči nim a seřízení šroubu přechodu. Nasazení a působnost přechodového systému se projevuje nejvíce v oblasti otáček 1 100 až 1 500 ot/min. Seřizovací šroubek přechodu (šp) se nachází těsně nad elektromagnetickým ventilem pro vypínání směsi běhu naprázdno. POZOR, má opačnou funkci než šroub bohatosti směsi běhu naprázdno. Při jeho povolování ochuzujeme směs pro přechod. Příliš bohatě seřízený přechod nezlepší jízdní vlastnosti vozidla, ale zvýší spotřebu paliva hlavně v městském provozu. Seřizujeme při otáčkách běhu naprázdno 1 100 ot/min (1.8 % CO)  1 300 ot/min (2.5 % CO) 1 500 ot/min (2.2 % CO).

Seřízení škrtících klapek karburátoru

V žádném dostupném materiálu o seřizování karburátoru CARFIL CIC4 pro vůz Oltcit není zmínka o seřizování škrtících klapek karburátoru, přestože jejich poloha ovlivňuje seřízení všech tří regulačních šroubů běhu naprázdno (špv, šv, šp). Ze statistických údajů po kontrole více karburátorů vyplývá, že při správném nastavení polohy škrtících klapek, která je u obou stupňů plombována je základní roztočení regulačních šroubů běhu naprázdno, u špv asi 2,5 otáčky, šv 4,5, šp 4,5 od plně uzavřené polohy. Pokud je nutné k docílení požadovaných otáček běhu naprázdno (900 až 950 ot/min) více roztáčet špv, signalizuje to přivření škrtících klapek karburátoru. Při seřizování škrtících klapek karburátoru se nesmíme dostat do polohy, při které bychom klapkami poodkrývali přechodové otvory umístěné nad nimi. K seřízení je nutná demontáž karburátoru z motoru.

Závěr

Vzhledem k celkové koncepci motoru Oltcit Club 11R(L) se nedá očekávat výrazné snížení spotřeby paliva změnou osazení karburátoru CARFIL CIC4 nebo jeho záměnou za jiný typ, aniž by došlo ke zhoršení motoru za studena, jeho jízdních vlastností a životnosti.

Pro zajímavost jsou zde uvedeny zkušenosti se záměnou i pouhou změnou seřízení karburátoru CARFIL v porovnání s francouzským karburátorem SOLEX CIC4.

 

 

CARFIL 28CIC4

100-90/200-180/50

CARFIL 28CIC4

100-90/180-180/50

SOLEX 28CIC4

92-85/200-180/50

40 km/h

4,85

4,62

4,55

60 km/h

4,97

4,94

4,84

90 km/h

6,8

6,53

6,46

120 km/h

9,1

9,43

8,55

Město

9,5

9,2

9,3

Průměr

7,04

6,94

6,74

Rychlost při čtvrtém převodovém stupni

Seřízení: Tryska hlavní I-II/vzdušník hlavní I-II/tryska běhu naprázdno

 Obrázek 1 - karburátor - trysky

Obrázek 2 - karburátor - řez

 

Ještě si tady můžete stáhnout příručku o karburátoru (bohužel je v rumunštině, cca 1,39 MB).

 

Zpět na úvodní stranu