Oltcit - Technické informace - motor

Osobní automobily Oltcit jsou montovány se vzduchem chlazenými, benzínovými, čtyřdobými, čryřválcovými motory. Motory typů 11R(L) a později navrženého 12TRS se prakticky liší jen zdvihovým objemem. Motory jsou vysokootáčkové, krátkozdvihové, uspořádání válců ve dvojicích proti sobě (tzv. boxer motor). Vačkové hřídele obou dvojic válců jsou poháněny samostatnými ozubenými řemeny od klikového hřídele. Chlazení motoru zajišťuje axiální devítilopatkový ventilátor na předním konci klikového hřídele. Výkon ventilátoru je pro naše podnebí předimenzován, takže pokud teploty poklesnou asi pod 15° C, je potřeba použít clonu z příslušenství. Bývá výhodné navíc zakrýt i některé otvory v přední stěně karoserie, zvláště v městském provozu, kdy motor je trvale nedostatečně ohřát. Pozor však na přehřátí motoru, které je signalizováno pouze poklesem tlaku oleje a snížením výkonu motoru.

Uložení motoru v karoserii je společné s převodovkou a rozvodovkou ve třech místech pružnými uloženími, zabraňujícím přenosu hluku a vibrací. Konstrukce plochého boxer motoru dovoluje sice snížení těžiště a sklon kapoty, ovšem na úkor přístupnosti důležitých prvků motoru při údržbě a opravách.

Mazání motoru je tlakové oběžné s chladičem oleje. Olejové čerpadlo konstrukce Eaton je poháněno od klikového hřídele levým ozubeným řemenem rozvodu. Nasávaný olej z klikové skříně prochází přes jednoduchý sítový čistič a vývrtem v klikové skříni motoru je veden k jemnému plnoprůtokovému vyměnitelnému čističi oleje. Paralelně mezi čerpadlem a čističem je zařazen plochý chladič oleje. Přetlakovým ventilem je nejvyšší tlak v mazací soustavě udržován na 0,66 ± 0,04 MPa. Chladič oleje je chráněn proti poškození druhým přetlakovým ventilem nastaveným na tlak 0,18 až 0,25 MPa. Olej z čerpadla do čističe tedy prochází převážně přes chladič, jen v případě pokud neúměrně stoupne tlak, otevře přetlakový ventil přímé spojení kanálem. Za čističem je olej vývrty ve skříni rozváděn přímo ke všem třem hlavním ložiskům tlakového hřídele a potrubím k levé i pravé hlavě válců. V místě rozvodu oleje je umístěn za čističem olejový tlakový spínač nastavený na tlak 0,05 až 0,08 MPa, dávající signál kontrolce mazání. Motory 1300 cm3 jsou navíc vybaveny i snímačem teploty oleje.

Z nádrže do karburátoru je palivo nasáváno dlouhým potrubím pod levou stranou podlahy membránovým palivovým čerpadlem. Přebytek benzínu se z karburátoru vrací pravou stranou podlahy zpět do nádrže.

Používané karburátory jsou dvojité spádové karburátory SOLEX, vyráběné v licenci pod značkou CARFIL, OLT nebo CIT. Vzduchová přívěra spouštěcího zařízení na prvním stupni karburátoru je ovládána jednak přímo ovládacím táhlem sytiče, jednak nepřímo v závislosti na podtlaku v sacím potrubí motoru. Palivový kanál okruhu běhu naprázdno je doplněn jehlovým elektromagnetickým ventilem, pro zabránění vzniku samozápalů po vypnutí motoru.

Výfukové plyny jsou sbírány sběrnými výfukovými potrubími pravé a levé dvojice válců a vedeny do spojovacího potrubí. Dále je výfuková soustava tvořena předním tlumičem a zadním tlumičem výfuku. Od sběrného potrubí levé dvojice válců je veden okruh předehřívání směsi paliva a ústí do sběrného výfukového potrubí pravé dvojice válců.

 

Zpět na úvodní stranu